mengen-en-roeren-1

Eerste hulp bij ongelukken

 De krachtdadigste eerste hulp is er voor te zorgen dat binnen zoo kort mogelijken tijd geneeskundige hulp ingeroepen wordt. Ook bij schijnbaar zeer lichte verwondingen, hetzij door zuiver mechanische of door chemische inwerking, na het verleenen van eerste hulp de verwonding door den geneesheer laten onderzoeken.

Huid

- Zuren:
 Eerst met zoo veel mogelijk koud water afspoelen, hierna afwasschen met een oplossing van soda of natriumbicarbonaat. Ook afwasschen met een oplossing van 700 g glycerine, 100 g water en 200 g 25-pcts ammoniak. Hierna bedekken met een alkalische zalf die kan bestaan uit: 100 g vaseline, 15 g paraffine-olie en 20 g magnesiumoxyde. Bij sterk zwavelzuur moet men de grootste hoeveelheid zuur eerst door droog afvegen verwijderen, hierna wordt met een krachtigen straal water afgespoeld.
- Loog:
 Eerst met veel koud water afspoelen, hierna met verdund azijnzuur van 2 tot 3 % afwasschen of met een mengsel van 700 g glycerine, 300 g water en 100 g 80-pcts azijnzuur. Hierna wordt met boorzalf bedekt, de zalf wordt van tijd tot tijd vernieuwd.
- Broom:
 Afwasschen met een mengsel van 1 volumedeel 25-pcts ammoniak, 1 volumedeel terpentijnolie en 10 volumedeelen alcohol.
- Phosphor:
 Brandwonden, door phosphor veroorzaakt, moeten, nadat men den brandenden phosphor verwijderd of met zand gebluscht heeft, met een warme oplossing van 5 % natriumbicarbonaat gebaad worden. Hierna brandzalf.
- Mosterdolie of andere etsende gifgassen:
 Onmiddellijk afwasschen met een oplossing van chloorkalk of van chlooramine. Hierna een omslag met een oplossing van kaliumpertnanganaat van 1 : 4000, verder boorzalf of vaseline.
HEBBEN

Ogen:

- Zuren:
 Uitwasschen met een 5-pcts oplossing van natriumbicarbonaat in water.
- Loog:
 Met behulp van een oogbadje met 3-pcts boorwater uitwasschen of los met de hand met 1-Pcts azijnzuur.
- Olie:
 Uitwasschen met alcohol van 5 %.
- Vuil:
 Niet wrijven, kouden omslag aanleggen. Terstond den geneesheer raadplegen.
- Traangas:
 Uitspoelen met boorwater (3 % boorzuur in gedestilleerd water), hierna een alkalische oogenzalf.

Ademgif:

 Terstond in de zuivere lucht brengen. Bij stilstaan der ademhaling kunstmatige ademhaling toepassen, eenige uren volhouden.
- Koolmonoxyde of lichtgas:
 Zuurstof met 5 % koolzuur toedienen. Hetzelfde bij alle gevallen waarin de patiënt een blauwe gelaatskleur krijgt.
- Chloor, phosgeen:
 De eerste 24 uur volkomen rust, bij blauw kleuren van het gezicht zuurstof toedienen. Inhaleeren van een oplossing van zuiveringszout en natriumchloride (van elk 1 : 500), veel laten drinken.
- Nitreuze dampen:
 Absolute rust, warm houden, eventueel zuurstof, geen kunstmatige ademhaling.
- Arsinen:
 Deze gifgassen, die de slijmvliezen uiterst sterk prikkelen, worden door natriumbicarbonaat ontleed, dus gorgelen met een 3- tot 5-Pcts oplossing van natriumbicarbonaat. Verder inademen van kleine hoeveelheden chloor, ruiken aan een flesch met chloorkalk, of inademen van alcohol met chloroform of ammoniak met aether.
- Kwikzilver:
 Den vloer en laden, waarin zich kwikzilver bevindt, bestrooien met actieve kool die men te voren 5 % jodium heeft laten opnemen
pleegzuster-bloedwijn

Maaggif:

- Bijtende vergiften:
 Zuur en loog, braken mag volstrekt niet opgewekt worden. Bij zuren geeft men een dunne pap van gebrande magnesia en water, bij loog verdunden azijn of citroensap.
- Niet bijtende vergiften:
 Eerst braken opwekken door den vinger in den hals te steken of de keel flink diep met een veer te kittelen, of men geeft een braakmiddel, bv. twee eierlepels mosterd op een glas lauw water of met tusschenpoos van minstens 5 min twee eetlepels van een 1-pcts kopersulfaatoplossing. Hierna geeft men een groote hoeveelheid Norit, eenige malen een eetlepel vol aangeroerd met water, tusschenruimten van 5 min. Bij vergiftiging met blauwzuur of cyaankalium geeft men bovendien een 10-pcts oplossing van natriumthiosulfaat.
- Opium en andere verdoovende vergiften:
 De patiënt mag vooral niet inslapen, wakker houden door tusschen twee andere personen te laten wandelen. Sterke thee of koffie zonder melk laten drinken, een heet bad laten nemen.
- Zilvernitraat:
 Keukenzout en water.
- Loodacetaat:
 Eiwit, braakmiddel, kalium- of magnesiumsulfaat en indien mogelijk de maag leegpompen.
- Aresenicum of rattenkruit:
 Bloem en water, kalkwater, melk, rauwe eieren en zoete olie, magnesiumoxyde met water.
- Carbolzuur:
 Braken opwekken met zinksulfaat, hierna ijs met kalkwater of olijfolie met magnesia, verder calciumsaccharaat. Tenslotte een portie brandewijn of cognac.
- Jodium:
 Eerst braakmiddel, dan veel bloem met water of pap, indien mogelijk de maag leegpompen.
- Sublimaat:
 Braakmiddel, dan ferrum reductum of melk en krijt, eiwit of zinksulfaat.
- Methylalcohol:
 Braakmiddel of beter de maag uitspoelen met een zeer verdunde oplossing van natriumcitraat. Hierna melk en ei met 15 g magnesiumsulfaat.
dokterstas
dampo

Electriciteitsongevallen

 Indien mogelijk moet de stroom onmiddellijk uitgeschakeld worden, in andere gevallen schuift men de stroomleiding met een drogen stok op zijde. Men kan het slachtoffer wegtrekken wanneer de helper gutta-percha handschoenen aan heeft. Men kan ook de hand met een droge jas of een dikken wollen lap omwikkelen. Men gaat op een droge mat staan en trekt dan het slachtoffer weg. Hierna onmiddellijk kunstmatige ademhaling toepassen.

Verwondingen

 Men mag een wond nooit uitwasschen en nooit met de vingers aanraken. Ook glaswonden met vuile glazen verkregen eerst een oogenblik door laten bloeden en dan verbinden. Is bij de verwonding een slagader stuk en spuit het bloed uit de wond, dan de slagader boven de wond met een opgerolden doek afbinden. Grootere wonden hierna hierna met een snelverband verbinden, kleinere worden behandeld met joodtinctuur (5 g jodium, 1,5 g kaliumjodide en 93,5 g alcohol van 70 %) en dan verbonden met steriel gaas. Men mag nooit watten direct op een wond leggen, eerst komt een stukje gaas, vierdubbel gevouwen, dan watten en hierop weer gaas. Kleine verbandjes maakt men dan met kleefpleister vast.

Vergiftige wonden

 Bij een beet van slangen of dolle honden moet het lid boven de wond afgebonden worden, hierna de wond uitzuigen of uitbranden om het gif te verwijderen, bij slangenbeten met ammoniak.
 Bij insectensteken wordt de angel voorzichtig verwijderd, het wondje wordt uitgezogen en dan met ammoniak ingewreven.
 Wespensteken bedruppelt men met azijn of citroensap. De pijn wordt verminderd door met een mentholstift te bestrijken. Het ontsteken der wond wordt verhinderd door omslagen met aluminiumacetaat (een eetlepel der sterke oplossing op een glas water).
HEBBEN

Hfst.19 - Allerlei
Huid - Ogen - Ademgif - Maaggif - Electriciteitsongevallen - Verwondingen - Vergiftige wonden

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
disclaimer | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction