Inhoudsopgave
body-health
mengen en roeren

Nagels cosmetica, zelf maken

Nagellak

Een nagellak moet in de eerste plaats zeer gemakkelijk op te strijken zijn. Het is duidelijk, dat men bij een dame geen bijzondere vaardigheid in het lakken kan verlangen. De consistentie van de lak moet dus zodanig geregeld worden, dat men een vrij grote hoeveelheid lak op kan brengen, die vlug tot een absoluut gladde laag uitvloeit.

De droogtijd moet zodanig zijn, dat wanneer de vingers van de tweede hand gereed zijn, de lak op de eerste hand reeds droog is. Dit maakt het mogelijk, dat men voor het bereiken van een zo fraai mogelijk resultaat de nagels twee keer met de lak bestrijkt.


nails-polishing
Nagellak die snel tot een absoluut gladde laag uitvloeit.
De droge lak moet natuurlijk geheel strak opdrogen zonder pukkeltjes en zonder penseelstreken. Verder moet de lak ongeveer 5 tot 7 dagen zijn glans behouden en in die tijd ook niet afbladeren of scheuren.

De nitrocellulose komt in een zeer groot aantal soorten in de handel. Voor nagellakken neemt men in het algemeen de nitrocellulose, die de meest dunvloeibare oplossingen levert. Deze soort collodium, de ½-sec nitrocellulose, wordt gemaakt in twee ondersoorten, waarvan de een normaal oplosbaar is in de oplosmiddelen als aceton, butylacetaat, arnylacetaat, enz. De andere soort is speciaal in alcohol dus ook in onze gewone spiritus goed oplosbaar. De laklagen van deze soort zijn echter in het algemeen niet zo sterk als van de normaal oplosbare nitrocellulose. Voor nagellakken neemt men dus in het algemeen de normale soort.

De meest gebruikte oplosmiddelen zijn: ethylacetaat, absolute alcohol, butylacetaat, butylalcohol. amylacetaat, glycolethers en acetonolie. De oplosmiddelen die men gewoonlijk voor het versnijden gebruikt, bv. benzol, toluol en benzine, worden voor nagellakken beter niet gebruikt.

HEBBEN!

De samenstelling van het oplosmiddelmengsel moet zodanig gekozen worden, dat de lak onder alle omstandigheden geheel helder en doorschijnend opdroogt. Bovendien moet het de toevoegingen aan hars ook tot het geheel doordrogen in oplossing houden. In het algemeen neemt men ongeveer 50 % oplosmiddel met een kookpunt onder 100℃, opdat de lak voldoende vlug droogt. Men vermijdt een teveel aan vluchtige oplosmiddelen, daar de lak dan bij vochtig weer een neiging heeft wit op te drogen. Om geheel zeker te zijn voegt men in het algemeen dan nog een bepaald percentage zeer hoog kokende oplosmiddelen toe. De hiervoor gebruikte glycolaethers hebben bovendien nog de eigenschap sporen water, die eventueel in de lak aanwezig zijn, bij het verdampen mede te nemen.

Daar nitrocellulose alleen te hard en te broos opdroogt, voegt men aan de lak een kleine hoeveelheid van een stof toe, die de nitrocellulose oplost en hierbij zachter en elastischer maakt. Men gebruikt hiervoor bv. ricinusolie, tricresylfosfaat, dibutylftalaat, butylstearaat en kamfer. Voor nagellak geeft dibutylftalaat in het algemeen het beste resultaat.

Ter verhoging van de glans voegt men harsen toe. Hier heeft men de keuze tussen natuurlijke harsen, die in het algemeen hiervoor extra voorbehandeld moeten worden, en de nieuwe synthetische harsen, die onmiddelijk voor het gebruik gereed zijn. De harsen worden te voren afzonderlijk opgelost in het geschikte oplosmiddel.

Het mengen van de bestanddelen gaat het best in glazen, geëmailleerde of vertinde apparaten.


Nagellak

Recept no. 1.
½-sec collodium 24 dl
Ethylacetaat 25 dl
Butylalcohol 5 dl
Toluol 48 dl
Dammaroplossing 19 dl
Ethylglycolacetaat 4 dl
Dibutylftalaat 2 dl
Tricresylfosfaat 2 dl
Butylacetaat 25 dl
De dammaroplossing wordt gemaakt door 4 kg dammarhars in 3½ l van een mengsel op te lossen dat bestaat uit: 15 % ethylacetaat, 15 % aceton en 70 % benzol.

Hierna voegt men 2½ l methylalcohol toe. Een deel van de hars, de wasachtige bestanddelen, wordt dan neergeslagen. De oplossing laat men enige tijd staan en giet dan de heldere oplossing voorzichtig af.

nagels-rood-gelakt
HEBBEN!

Nagellak

Recept no. 2.
Droge in alcohol
 oplosbare collodium 12 dl
Schellak 1 dl
Ricinusolie 1 dl
Ethylalcohol 50 dl
Ethylacetaat 20 dl
Butylalcohol 5 dl
Amylalcohol 6 dl
Acetonolie 5 dl

De inleiding is van belang voor alle pagina's van mengen & roeren, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk of vergiftige stoffen worden veelal bij de recepten aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wassen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij oorspronkelijke teksten weer uit het boek 'mengen en roeren, verschenen in de dertiger jaren. Lees vooral de hele tekst op deze pagina met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen. Bedenk dat alcoholen ook gevaarlijk kunnen zijn, ook de drinkbare ethylalcohol en dan zeker in een hoge concentratie. Want zeer brandbaar!
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk. Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'


Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.


 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved